Zawory ciśnieniowe

Zawory ciśnieniowe

Zadaniem zaworów ciśnieniowych jest oddziaływanie na ciśnienie pracy w układzie hydraulicznym lub w określonej części układu. Oferta obejmuje szeroki zakres zaworów, które w zależności od sposobu zabudowy i wymagań, jakie mają spełnić w układzie hydraulicznym, podzielone są na grupy:

  • zawory ograniczające ciśnienie (zawory przelewowe)
  • zawory redukujące ciśnienie
  • zawory sekfencyjne (dołączające ciśnienie, odłączające ciśnienie)

Zawory mogą być bezpośredniego lub pośredniego działania.