Spusty kondensatu

SPUSTY KONDENSATU

Spusty kondensatu przeznaczone są do odprowadzenia skroplin z elementów układu sprężonego powietrza. Instalowane są pod zbiornikiem ciśnieniowym, filtrem, osuszaczem, separatorem cyklonowym lub podobnym elementem układu znajdującego się pod ciśnieniem.

Mechaniczne dreny kondensatu
– otwarcie zaworu następuje w wyniku podniesienia pływaka przez wzrastający poziom wody

Elektroniczne dreny kondensatu

  • czasowe – otwarcie zaworu elektromagnetycznego następuje w określonych odstępach czasu nastawionych na zegarze elektronicznym
  • sterowane poziomem wody – bardzo ciche, nie powodujące strat sprężonego powietrza