Separatory woda-olej

SEPARATORY WODA – OLEJ

UFS SP to separatory wody i oleju służące do uzdatniania kondensatu pochodzącego ze sprężonego powietrza.

Zadaniem separatorów oleju z wody jest rozdzielenie kondensatu na dwie frakcje: wodną i olejową. Doprowadzony pod ciśnieniem kondensat wodno-olejowy jest rozprężany w specjalnej komorze, a następnie spływa do zbiornika głównego, gdzie następuje wytrącenie oleju na powierzchni wody i odprowadzenie do zewnętrznego kanistra. Pozostała woda z kondensatu jest oczyszczona w złożu z węglem aktywnym i może być odprowadzana bezpośrednio do kanalizacji.