Osuszacze chłodnicze sprężonego powietrza

Zadaniem osuszaczy chłodniczych jest usunięcie ze sprężonego powietrza zawartej w nim pary wodnej, które ma  korozyjny wpływ na instalacje i narzędzia pneumatyczne.

Dopływające do osuszacza sprężone powietrze o średniej temperaturze +30°C / 45°C zostaje wstępnie schłodzone w wymienniku powietrze/powietrze do temperatury +14°C / +23°C. Następnie w parowniku obiegu chłodniczego powietrze ulega dalszemu schłodzeniu i osiąga zadaną temperaturę punktu rosy +3°C , potrzebną do skondensowania pary wodnej znajdującej się w obiegu sprężonego powietrza.