Osuszacze adsorpcyjne gorąco regenerowane

OSUSZACZE ADSORPCYJNE GORĄCO REGENEROWANE

W urządzeniach tych regeneracja złoża następuje poprzez przedmuch ogrzanym powietrzem pobieranym z otoczenia.

Zastosowanie dmuchawy wraz z nagrzewnicą powietrza pozwala na eliminację strat sprężonego powietrza, które w ilości zaledwie 3% zostaje wykorzystane do regeneracji sorbentu.